eWEB i CopperTree Produktami Roku 2015

Z przyjemnościa informuję, że w konkursie zorganizowanym przez magazyn 
„Inteligentny Budynek” nasze produkty eWEB i CopperTree Analytics otrzymały
tytuł Produkt Roku 2015.

enteli WEB w kategorii: System Zarządzania Budynkiem (BMS)
CopperTree Analytics w kategorii: System Zarządzania Energią (BEMS)

Konkurs ma na celu wyłonienie i wyróżnienie budynku, który charakteryzuje się najbardziej nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, poprawiającymi jakość jego infrastruktury, oszczędzającymi energię czy podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Tytuł Inteligentny Budynek Roku jest więc wyrazem uznania dla tych obiektów, które poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań przyczyniają się do podnoszenia jakości ich użytkowania przy jednoczesnym spadku kosztów eksploatacji.

Uprzejmie dziękujemy, że głosowaliście na nas.

 

Produkt roku 2015        Produkt roku 2015