Logistyka

Logistyka to nie tylko ciężarówki i oprogramowanie do planowania. Jak pewnie wiesz, chodzi także o utrzymanie odpowiednich warunków środowiskowych w magazynach, stałej temperatury i wilgotności, dostosowywanej do przechowywanych produktów. To również kontrola dostępu, pozwaląca mieć pewność, że bramy otworzą się, kiedy powinny, pozwalając na sprawną dostawę i rozładunek. 

Magazyny to ruchliwe miejsca. Towary są nieustanne przywożone i zabierane. Istotne jest tu odpowiednie zabezpieczenie produktów, jak również warunki ich przechowywania. Jeśli temperatura lub wilgotność nie utrzymują się na stałym poziomie towar może zostać uszkodzony lub w przypadku żywności po prostu się zepsuć. Odpowiednie pomiary są niezbędne do utrzymania właściwych warunków środowiska, a kontrola oraz monitorowanie dostępu pomagają zapobiegać pomyłkowym stratom czy kradzieży.

Z Delta Controls, dzięki naszym sterownikom możesz utrzymać stałą temperaturę i wilgotność. W przypadkach, kiedy nie jest możliwe poprowadzenie okablowania, w naszej ofercie znajdują się odpowiednie rozwiązania bezprzewodowe umożliwiające kontrolę obszarów, w których umieszczenie tradycyjnych czujników jest niemożliwe. Myślisz, że będziesz potrzebował modyfikować lokalizację czujników? Korzystając z naszych produktów bezprzewodowych bez problemu możesz je przenosić z miejsca na miejsce. 

Obserwowanie warunków panujących w magazynie to jedno, ale czy wiesz w ogóle, kto w nim przebywa? Kontrola dostępu Delta Controls to system wykorzystujący karty dostępu, pozwalający Ci monitorować, kto jest w środku, kiedy przyszedł i kiedy opuścił to miejsce. Dostęp możesz uzależnić od godziny lub wybrać opcję potwierdzania zgody na wejście. Każde zdarzenie jest zapisywane w naszej bazie danych Historian i może zostać odtworzone w dowolnym momencie. System kontroli dostępu może zostać zintegrowany, monitorowany i kontrolowany razem z systemem automatyki HVAC za pomocą jednej platformy enteliWEB.

To oznacza, że będziesz mógł;

  • Archiwizować to, kto i kiedy miał dostęp do obiektu
  • Monitorować i kontrolować warunki HVAC w swoim magazynie
  • Ściśle  kontrolować dostęp do obszaru
  • Obserwować całą aktywność w magazynie z dowolnej lokalizacji za pomocą enteliWEB

enteliWEB

  • Serwer sieciowy umożliwiający wielu użytkownikom na spersonalizowany dostęp do systemu

ODBC

  • Integracja z innymi systemami takimi jak, fakturowanie czy programy serwisowe

Access

  • Łatwy w obsłudze system zarządzania dostępem, dający Ci pełną kontrolę nad budynkiem, za pomocą jednej platformy

Technologia bezprzewodowa

  • Dla trudnych architektonicznie lub często rearanżowanych przestrzeni proponujemy czujniki i inne urządzenia w wersji nie wymagającej prowadzania okablowania