Budynki o Zmiennym Zapełnieniu

Czy Twoje środowisko składa się z wielu przestrzeni o dużej zmienności zapełnienia jak zespół szkół czy kampus uniwersytecki? Nasze sterowniki mają funkcję planowania wydarzeń, co pozwoli zaoszczędzić Ci czas i pieniądze.

Operatorzy systemów na kampusach muszą sprostać jak największej ilości potrzeb, przy jak najefektywniejszym zarządzaniu energią. Sterują wszystkim począwszy od umożliwienia wejścia na teren obiektu, aż do zgaszenia świateł, kiedy ludzie opuszczają audytorium. Budynki służące edukacji mogą być wypełnione garstką ludzi, a z drugiej strony nawet setkami w związku z organizacją większych wydarzeń. Wtedy drobne zmartwienia dotyczące zużycia energii urastają do dużych problemów, kiedy budynki muszą sprawnie reagować na zmienne obciążenie. Dlatego też niezbędne w Twoim systemie jest uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, możliwość elastycznego raportowania oraz regulacja uprawnień do modyfikacji każdego systemu funkcjonującego w budynku. 

System ORCAview firmy Delta Controls pozwoli Ci planować oświetlenie, dostęp oraz HVAC z jednej, intuicyjnej platformy, podczas, gdy nasze sterowniki ODBC umożliwią twoim systemom integrację z każdym istniejącym oprogramowaniem na kampusie.

Elastyczny interfejs enteliWEB pozwala tworzyć raporty w ciągu paru sekund, odpowiadać na błędy systemowe od razu, jak tylko się pojawią oraz obserwować bieżące zużycie energii, abyś mógł podejmować właściwe decyzje dotyczące dalszego zarządzania obiektem.

Nasz swobodnie programowalny sterownik enteliBUS umożliwi Ci kontrolę nad każdym systemem, niezależnie od jego wielkości. Różnorodne moduły wejścia/wyjścia mogą być dobierane w zależności od potrzeb.

Skorzystanie z rozwiązań Delta pozwoli Ci:

  • już nigdy nie zmagać się kilkoma platformami obsługujących systemy zarządzania Twoim budynkiem
  • z łatwością wyszkolić pracowników w obsłudze oświetlenia oraz HVAC
  • zintegrować istniejące systemy i bez żadnych problemów wprowadzać dodatkowe
  • ograniczać i zabraniać dostępu na każdym poziomie systemu
  • tworzyć i wyświetlać raporty w ciągu paru sekund, za pomocą wybranych danych z systemu
  • dysponować programowalnym sprzętem, który działa niezależnie od wielkości systemu

ORCAview

  • Oświetlenie, kontrola dostępu oraz HVAC dostępne z jednej platformy

ODBC

  • Integracja z innymi systemami, takimi jak fakturowanie czy pakiety serwisowe

enteliWEB

  • Rozbudowany interfejs użytkownika pozwalający wszystkim uprawnionym korzystać z systemu

enteliBUS

  • Programowalny sterownik pozwalający na integrację z dowolnym systemem