Earthright™ Energy Dashboard

Pokaż światu swoje zaangażowanie w rozwój Earthright™ Energy Dashboard od Delta Controls. Wykresy i tabele w atrakcyjny oraz przystępny sposób obrazują zużycie energii. Energy Dashboard może być dostępny przez internet, na ekranach kiosków multimedialnych, czy wyświetlaczach w lobby. Zielone wskazówki edukują użytkowników, jak chronić środowisko oraz zachęcają do oszczędzania energii.

Earthright™ Energy Dashboard przekazuje lokatorom, studentom, pracownikom, czy odwiedzającym informacje o oszczędzanej energii oraz dalsze plany rozwoju w tym kierunku.

Earthright™ Energy Dashboard będzie demonstrował zaangażowanie twojej firmy w ochronę zasobów oraz podniesie rangę zespołu odpowiedzialnego za zarządznie, ucząc i zachęcając do oszczędności.

Właściwości:

  • Strona domowa wyświetla podsumowanie dotyczące zużycia energii oraz wybrane porady dotyczące oszczędzania
  • Strona zielonych faktów to prezentacja projektów oszczędzania dla budynku i inicjatyw z tym związanych
  • Strona źródłowa pokazuje szczegółową historię zużycia i oszczędności oraz porównania pomiędzy poszczególnymi okresami
  • Strony źródłowe mogą pokazywać zużycie energii z poszczególnych sekcji – HVAC, oświetlenia, czy zasilania ogólnego
  • Strona pogody wyświetla aktualny stan oraz prognozę
  • Dostosowane ekwiwalenty energetyczne pomogą zobrazować oszczędności, może to być czas świecenia jednej żarówki, kg CO2, czy pieniądze
  • Można stworzyć do 5 różnych miejsc (budynków lub obszarów), po 3 liczniki na każde
  • Współpracuje z kioskami multimedialnymi, wyświetlaczami, czy serwerami sieciowymi
  • Informacje dotyczące zużycia energii są automtycznie pobierane z systemu Historian
Tags:
Categories:
  • Energy Awareness