Zintegrowany system oświetlenia

Scentralizowane niskonapięciowe panele przekaźnikowe są w użyciu od lat, jednak do tej pory nie były łączone z systemem automatyki budynkowej. Starsze panele w ogóle nie mają możliwości współpracy z oprogramowaniem. Nowsze, nawet jeśli mają, to komunikacja ta, z protokołami systemów zarządzania budynkiem jest bardzo ograniczona.

Zmodernizuj, aby zredukować koszty: Delta Controls oferuje możliwość usprawnienia większości istniejących paneli przekaźnikowych, bez ponoszenia kosztów wymiany całego panelu

Otwarta technologia, której możesz zaufać: sterowniki oświetlenia zgodne ze standardem BACnet, pozwalają operatorom uzyskać najwyższy możliwy stopień funkcjonalności i współpracy ich systemu oświetlnia.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb Twojego budynku: Żadne dwa budynki nie są takie same. Dlaczego więc większość producentów sterowników oświetlenia oferuje tylko garść sekwencji sterowania? Możliwość programowania pozwala użytkownikom na opracowanie idealnej strategii kontrolowania oświetlenia w ich budynku.

Korzyści

Posiadanie systemu kontroli oświetlenia zintegrowanego z systemem zarządzania, obsługiwanego za pomocą tego samego oprogramowania i z jednego, wspólnego stanowiska, pozwoli Ci zmaksymalizować oszczędzanie energii, ułatwić pracę operatora systemu oraz poprawić ogólny komfort w budynku. Dzięki połączeniu wszystkich sterowników oświetlenia w jednej sieci BACnetowej z całym systemem automatyki, dzielenie harmonogramów i informacji dotyczących zapełnienia pomieszczeń staje się proste i efektywne, pozwalając, w czasie rzeczywistym, na skoordynowane ustalanie strategii oszczędzania energii.