Zintegrowany system SMS (Security Management System)

Rozwój brany jest pod uwagę w przypadku każdego projektu. Każda inwestycja w infrastrukturę firmy to inwestycja długoterminowa. Dlatego musisz być pewny, że system, który zakładasz, będzie mógł sprostać rosnącym potrzebom. Wiele z istniejących systemów ochrony nie może podołać swoim obecnym aplikacjom. Inne nie mogą być efektywnie ani aktualizowane, ani rozszerzane.

Istnieje wiele aspektów ochrony w przedsiębiorstwie, dlatego w przypadku dużego systemu różni ludzie muszą mieć dostęp do różnych jego funkcji. Operator, który zarządza harmonogramem, nie potrzebuje widzieć listy uwierzytelnień, czy ustawień bram. Zarządzanie dostępem do różnych części systemu jest dziś niezbędne dla każdego systemu automatyki budynkowej.  

Na duże obszary składają się ogromne ilości informacji i systemów. To sprawia operatorom trudności w prawidłowej ocenie sytuacji, szczególnie, gdy duża liczba czynników musi być brana pod uwagę.

Możliwość rozbudowy: System kontroli dostępu firmy Delta może rozwijać się wraz z Twoimi potrzebami. Nasz system sieciowy można rozszerzać dodając kolejne sterowniki w odpowiednich dla Twojego systemu konfiguracjach.

Informacje w jednym miejscu: Widok kontroli w oprogramowaniu systemu zarządzania Delta to zbiór wszystkich danych dostępowych uszeregowanych w postaci drzewa nawigacji.  Zapewnia to dostęp do wszelkich informacji, począwszy od codziennych zmian w systemie, czy ustawień poszczególnych punktów dostępu. Wszystko to z jednego stanowiska pracy. Istnieje dodatkowo możliwość objęcia poszczególnych danych ochroną hasłową, dzięki czemu można tworzyć profile użytkowników z precyzyjnym określeniem poziomu dostępu do informacji systemowych.

Integracja: Dzięki ORCAweb, drzewo nawigacji można uzupełnić o kamery CCTV, co pozwala, za jednym kliknięciem, na podgląd nagrań archiwalnych. Za pomocą ORCAview obrazy z kamer mogą zostać zamienione w grafiki i powiązane z informacją o zdarzeniu. System kontroli dostępu Delta można z łatwością połączyć z systemami kontroli oświetlenia oraz HVAC. To samo oprogramowanie wykorzystywane jest do wszystkich stref systemowych, zapewniając prostą integrację i swobodną wymianę danych pomiędzy nimi. Możliwość uzyskania wszystkich informacji z jednego miejsca daje operatorom pełny obraz funkcjonowania budynku i problemów, które powstają.

Korzyści

Operator systemu nie musi przeszukiwać poszczególnych sterowników, aby uzyskać potrzebne informacje. Możliwość obsługi systemu z jednego miejsca zwiększa efektywność pracy. Mając dostęp do wszystkich informacji użytkownik może szybko reagować na zaistniałe problemy. Dodanie kamer i zapisów CCTV do drzewa nawigacji znacznie usprawnia monitorowanie i rozpoznawanie problemów, natomiast integracja z resztą systemu automatyki obniża koszty projektu i instalacji z dwóch powodów:

  • Nie potrzeba dodatkowego oprogramowania
  • Jedno urządzenie może służyć wielu aplikacjom; na przykład czujnik ruchu - można go wykorzystać w systemie ochrony, kontroli dostępu, a także HVAC i oświetlenia, dla zwiększenia oszczędności