Historian

Historian Facilities Management Software for Trend Log and Alarm Data

Historian jest rozszerzeniem do standardowego oprogramowania ORCAview/ORCAweb lub samodzielną aplikacją. Pozwala na zapisanie trendów oraz alarmów do standardowej bazy danych SQL. Dziesiątki tysięcy trendów zawierających miliardy punktów, może być przechowywanych w Historianie. W celu dodania wybranego trendu do Historiana wystarczy  kliknąć prawym przyciskiem na trendzie i wybrać opcję „Add to Historian”. 

Inteligentny algorytm automatycznie określa najbezpieczniejszy  i najskuteczniejszy odstęp czasowy do archiwizowania danych. Dane mogą być zachowywane przez standardowe narzędzia bazy danych albo za pomocą prostego oprogramowania HDMT (Historian Database Management Tool) zawartego w pakiecie Historiana.

Karta techniczna Historian

Tags:
  • Historian
Categories: