Delta Access Controls

Kontrola dostępu/CCTV

Zintegrowany system SMS

Rozwiązania dotyczące kontroli dostępu są także częścią naszej oferty produktowej. Mogą one stanowić jedną z części systemu automatyki budynkowej albo funkcjonować jako całkowicie oddzielny system. Sterowniki dostępu w połączeniu ze sterownikami HVAC i oświetlenia tworzą wspólną sieć zarządzania budynkiem. To zintegrowane podejście pozwala na łatwiejszą koordynację w operowaniu poszczególnymi funkcjami systemu zarządzania oraz zmniejsza koszty ewentualnych modernizacji.

Z wszystkich aspektów dotyczących kontroli budynków, kluczowym jest podejmowanie decyzji. Operatorzy systemu muszą mieć możliwość szybkiego reagowania na zaistniałe problemy. System kontroli dostępu musi być dopasowany do potrzeb, prosty w obsłudze oraz zawierać funkcje takie, jak np. monitorowanie zdarzeń. System Delta tworzy szczegółowe raporty dopasowane indywidualnie do twoich potrzeb, wykorzystując różne dane, w tym aktywność kart użytkowników, historię danego punktu dostępu, czy historię zdarzeń. Jeśli dane zdarzenie ma wysoki priorytet, jak np. wyważenie drzwi, można dla niego ustawić powiadomienia e-mailowe. Nasz system kontroli dostępu może zostać zintegrowany z kamerami CCTV zapewniając bardziej szczegółowe informacje o obserwowanych i chronionych obszarach. System Delta wykorzystuje najbardziej rozpowszechniony na rynku protokół BACnet i za jego pomocą może komunikować się z innymi urządzeniami wspierającymi ten standard. System kontroli dostępu obsługiwany jest za pomocą dopasowanych do potrzeb użytkownika dashboardów w oprogramowaniu zarządzania z poziomu systemu Windows, jak i sieci internetowej.

Wraz z rozwojem potrzeb związanych z ochroną obszarów, system kontroli Delta Controls łatwo rozszerzać, uzupełniając o kolejne urządzenia monitorujące. System może obsługiwać do 50,000 kart oraz wykorzystuje metodę replikacji do automatycznego pozyskiwania danych z wielu sterowników. Do naszego systemu kontroli można włączyć także windy, co znacznie poszerza możliwości w zarządzaniu dostępem do obszarów chronionych.