DFM-400P

DFM-400P Pulse Input Field Module for Building Automation

DFM-400P dostarcza do sieci BACnet 4 wyspecjalizowane wejścia zliczające. Do komunikacji wykorzystuje interfejs magistrali RS-485 z protokołem BACnet MS/TP. Moduł DFM-400P podłączony do sieci BACnet MS/TP działa jako samodzielne urządzenie BACnet-owe. Wejścia impulsowe są dostępne dla innych urządzeń podłączonych do sieci BACnet MST/TP. Moduł przeznaczony jest do szerokiej gamy zastosowań. Idealnie nadaje się do monitorowania liczników energii elektrycznej, wody, przepływomierzy i wielu innych zastosowań wymagających zliczania impulsów. Zakres częstotliwości zliczania to 0-2000 Hz dla wejść 1 i 2 oraz 0-200 Hz dla wejść 3 i 4. Dzięki możliwości programowania przy użyciu języka GCL+ możliwe jest zastosowanie modułu do przeliczenia zliczanych wartości.

Karta techniczna DFM-400P

Właściwości 
• Oprogramowanie zgodne ze specyfikacją BACnet
• Wartości liczników przechowywane są w nieulotnej pamięci EEPROM
• Wartości liczników są mapowane do standardowych zmiennych
BACnet-owych
• Komunikacja poprzez protokół BACnet MS/TP
• Zwarta budowa
• Łatwość adresowania dzięki usłudze dziedziczenia adresów DNA
• Rozszerzony zakres dopuszczalnych temperatur
Tags:
Categories:
  • IO Expansion Modules (DFMs)