EnOcean

CON-ENOC EnOcean Wireless Controller
Gateway bezprzewodowy EnOcean służy do wymiany danych pomiędzy urządzeniami
bezprzewodowymi EnOcean a siecią BACnet. Dla zapewnienia maksymalnej
elastyczności dane z urządzeń bezprzewodowych są rozpoznawane jako wejścia lub
zmienne. Rozwiązanie składa się z bramki z portem RS-485 oraz sterownika Delta
Controls.

Karta techniczna CON-ENOC

Zastosowanie

Gateway EnOcean jest idealnym rozwiązaniem na poziomie instalacji strefowych. Bramka może być dodana do większości sterowników Delta Controls. Może dostarczać dane z wielu typów czujników. Głównym zadaniem CON-ENOC jest monitorowanie parametrów strefowych (temperatura, wartość zadana, ruch, itp..) oraz wyjść (zawory, ogrzewanie, oświetlenie).

Urządzenia EnOcean

Elastyczność rozwiązania: bramka ze sterownikiem może obsługiwać do 32 urządzeń EnOcean.
Sterowniki współpracujące
Bramka EnOcean może być podłączona do sterowników eBCON, DAC i DSC po wgraniu specjalnego oprogramowania wewnętrznego (firmware). Sterowniki zainstalowane na obiektach mogą zostać zaktualizowane do współpracy z EnOcean.
Konfiguracja urządzeń
Konfiguracja urządzenia EnOcean może być zapisana, a następnie załadowana na inne sterowniki. Konfiguracja może być zapisana dla wszystkich typów urządzeń EnOcean.
Połączenie
Po dołączeniu nowego urządzenia bezprzewodowego EnOcean pokazane są istotne informacje sieciowe. To gwarantuje, że do sieci jest dołączane właściwe urządzenie EnOcean.

Tags:
Categories: