Nastawniki/Moduły rozszerzeń

Inteligentne nastawniki z interfejsem sieciowym serii DNS-24, z możliwością wyświetlania 3 wartości numerycznych i szeregu ikon funkcjonalnych. Nastawnik posiada 4 programowalne przyciski. Do komunikacji wykorzystuje interfejs magistrali RS-485 z protokołem Delta LINKnet. Nastawnik może wyświetlać szeroki zakres wartości (binarnych, analogowych w tym temperatury, nastaw, przepływu powietrza), sygnalizować tryb grzania, chłodzenia czy też pozycje przepustnic. Podłączony do sterownika poprzez Delta LINKnet staje się programowalnym czujnikiem wraz ze zdalnym pomiarem temperatury, wilgotności powietrza, CO2 i obecności w pomieszczeniu.

Moduły rozszerzeń
umożliwiają rozbudowanie sterowników DELTA o dodatkowe wejścia i wyjścia. Moduły przeznaczone są do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwiają efektywne poszerzenie możliwości sterowników w sytuacji, gdy istnieje potrzeba dodania wejść/wyjść lub umieszczenia zdalnych wejść/wyjść w odległej od sterownika lokalizacji.