eBM-D800

Moduł wejść/wyjść eBM-D800 posiada 8 wejść cyfrowych. Moduły wejść/wyjść mają

funkcję autodetekcji i można je wymieniać pod napięciem. Moduły eBM-Seria montuje się na szynie ekspandera eBX. Razem z eBCON lub eBMGR stanowią modułowy sterownik enteliBUS.

Karta techniczna eBM-D800

Zastosowanie

Moduł eBM-D800 jest elementem systemu enteliBUS. Ma zastosowanie w instalacjach automatyki i ochrony budynków. Moduły wejść/wyjść wraz z CPU doskonale nadają się zarówno do dużych maszynowni jak i do sterowania rozproszonego. Można je wykorzystywać do sterowania centralami wentylacyjnymi, węzłami cieplnymi, węzłami chłodniczymi. Znajdują również zastosowanie w sterowaniu i monitorowaniu instalacji elektroenergetycznych i monitorowaniu stanu urządzeń.

Właściwości
— Autodetekcja, rozłączalne pod napięciem
— Wejścia cyfrowe polaryzowane napięciem 24 V (AC lub DC). Moduł wyposażony jest w źródło napięcia do polaryzacji wejść. Zasilanie wejść jest zabezpieczone bezpiecznikiem oraz monitorowane.
— Diody LED do sygnalizacji stanów każdego wejścia
— Zwarta budowa, montaż na szynie DIN
— Modułowość rozwiązania zapewnia swobodną rozbudowę, ułatwia serwis i redukuje koszty ewentualnych zmian

Wejścia
8 wejść cyfrowych

• 24 V DC: IEC61131-2 Typ 1/3

             • Wył: 5,0 V DC max
             • Zał: 11,0 V DC min
• 24 V AC: typowe obciążenie14 KΩ
             • Wył: 5,0 V AC max
             • Zał: 18,0 V AC min

Diody LED do sygnalizacji stanów każdego wejścia, wybór typu sygnalizacji stanu za pomocą zworki

Opcje działania diody LED:
• CLS: Dioda zapalona przy zwarciu
• OPN: Dioda zapalona przy rozwarciu
Wybór koloru diody LED:
• GRN: kolor = zielony
• RED: kolor = czerwony
• GRN+RED: kolor = żółty
Tags:
Categories:
  • Expanders & IO Modules