eBM-404 / eBM-404-H

Building Automation System enteliBus Module

Moduł wejść/wyjść eBM-404 posiada 4 konfigurowalne wejścia uniwersalne i 4 wyjścia binarne (triakowe, 24 V AC). Moduł występuje w wersji eBM-404-H z wyjściami wyposażonymi w przełączniki (HAO) sterowania ręcznego. Moduły wejść/wyjść mają funkcję autodetekcji i można je wymieniać pod napięciem. Moduły eBM-xxx montuje się na szynie ekspandera eBX. Razem z eBCON lub eBMGR stanowią modułowy sterownik enteliBUS.

Karta katalogowa eBM-404

Zastosowanie

Moduł eBM-404 jest elementem systemu enteliBUS. Ma zastosowanie w instalacjach automatyki i ochrony budynków. Moduły wejść/wyjść wraz z CPU doskonale nadają się zarówno do dużych maszynowni jak i do sterowania rozproszonego. Można je wykorzystywać do sterowania centralami wentylacyjnymi, węzłami cieplnymi, węzłami chłodniczymi. Znajdują również zastosowanie w sterowaniu i monitorowaniu instalacji elektroenergetycznych i monitorowaniu stanu urządzeń.

Właściwości
— Autodetekcja, rozłączalne pod napięciem
— Wejścia uniwersalne (konfiguracja zworkami)
— Diody LED do sygnalizacji stanów każdego wejścia
— Trójpozycyjny, monitorowany przełącznik (HAO) sterowania ręcznego (opcja)
— Diody LED do sygnalizacji stanówkażdego wyjścia
— Zwarta budowa, montaż na szynieDIN
— Modułowość rozwiązania zapewnia swobodną rozbudowę, ułatwia serwis i redukuje koszty ewentualnych zmian

Wejścia

4 wejścia uniwersalne, konfigurowalne zworkami (12-bitowe):
• 0-5 V DC, > 1 MΩ
• 0-10 V DC, 20 kΩ
• Termistorowe 10 kΩ
• Bezpotencjałowe, parametryzowane 10 kΩ
• 4-20 mA, 250 Ω
Diody LED do sygnalizacji stanów każdego wejścia:
Zgaszona = 0%
do jasno niebieskiego = 100%

Wyjścia
4 wyjścia binarne (triakowe)
• 24 V AC, maksimum 0,5 A na wyjście*
• Upływność 100 μA, min. prąd 25 mA
• Wybór pomiędzy zasilaniem wewnętrznym* a zewnętrznym konfigurowany zworką
• Trójpozycyjny przełącznik (HAO) sterowania ręcznego (opcja)
* maksimum 0,25 A przy zasilaniu wewnętrznym
Sygnalizacja stanów na każdym wyjściu, trójkolorowa dioda LED
• Auto wyłączony = nie świeci
• Auto załączony = zielony
• Ręczny wyłączony = czerwony
• Ręczny załączony = żółty

Złącza
Listwy zaciskowe rozłączne
Klasa okablowania
Klasa 2 / SELV
Zasilanie
Napięcie zasilania: 24 V AC
Pobór mocy samego modułu: 5 VA
Pobór mocy przy maksymalnym obciążeniu wyjść: 27 VA
Środowisko pracy (montaż poziomy)
0-55°C
10-95% RH (bez kondensacji)
Wymiary
12,6 x 2,3 x 10,0 cm (wys. x szer. x gł.)
Montaż
Szyna DIN 35 mm
Obudowa
Stopień ochrony IP30
Certyfikaty / Normy
CE; FCC; UL916


Tags:
Categories:
  • Expanders & IO Modules