enteliBUS

enteliBUS jest modułowym, swobodnie programowalnym sterownikiem DDC, całkowicie zgodnym ze standardem BACnet. Modułowa budowa pozwala elastycznie dobierać typy i ilości wejść/wyjść. Nadaje się do aplikacji o małej i dużej liczbie punktów. Obsługuje komunikację w kilku warstwach: BACnet IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP i Delta LINKnet.

Modularny: Sterownik enteliBUS można budować z modułów na potrzeby różnorodnych aplikacji w systemach automatyki i ochrony. Budując sterownik z modułów o różnej konfiguracji wejść/wyjść łatwo dostosowuje się go do konkretnych potrzeb sterowania. Modułowość daje dużą elastyczność i łatwość w budowie, zmianach czy rozbudowie systemu w zależności od przyszłych potrzeb. Stosowanie modułów ułatwia serwisowanie, w razie potrzeby można łatwo wymienić tylko konkretny moduł a nie cały sterownik.

Skalowalny: 
Dając możliwość złożenia mniejszej lub większej ilości modułów, w zależności od potrzeb, sterownik enteliBUS pozwala stworzyć korzystne cenowo rozwiązanie, zarówno dla małych jak i dużych instalacji. Nadaje się do sterowania rozproszonego oraz do dużych maszynowni.


Elastyczny:
System enteliBUS składa się z wielu rodzajów modułów o różnych typach wejść/wyjść. Taka elastyczność daje możliwość doboru konfiguracji sterownika zgodnie z wymaganiami dla konkretnego zastosowania. To oznacza, że płacimy tylko za te wejścia/wyjścia które akurat potrzebujemy. Kompaktowy rozmiar: Zwarta, niewielkich rozmiarów obudowa sterownika enteliBUS pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych. Sterownik można łatwo zamontować na standardową szynę DIN.

Broszura enteliBUS
Zestawienie elementów enteliBUS