Maszynownie

Maszynownia jest sercem większości systemów HVAC.
Mogą one różnić się między sobą rozmiarem, typem wyposażenia, ale zwykle wszystkie je cechuje znaczna liczba urządzeń kontrolujących i monitorujących, a co za tym idzie, duża liczba wejść i wyjść potrzebnych aby obsłużyć wszystkie funkcje systemu. 

Modułowość: Możliwość skoncentrowaniadużej liczby wejść/wyjść w sterowniku enteliBUS sprawia, że jest idealny do dużych maszynowni. Taka konfiguracja jest korzystna cenowo. Rozwiązanie to zapewnia niezawodne sterowanie i jest łatwiejsze w programowaniu i uruchomieniu w porównaniu do zastosowania kilku mniejszych sterowników.Sterownik enteliBUS można budować z modułów na potrzeby różnorodnych aplikacji w systemach automatyki i ochrony. Modułowość daje dużą elastyczność i łatwość w budowie, zmianach czy rozbudowie systemu w zależności od przyszłych potrzeb. Stosowanie modułów ułatwia serwisowanie, w razie potrzeby można łatwo wymienić tylko konkretny moduł a nie cały sterownik.

Klasyczne sterowniki systemowe:
  Jako alternatywę oferujemy sterowniki systemowe serii DSC, wyposażone w komunikację Ethernet. Posiadają duża liczbę wejść/wyjść, są swobodnie programowalne, dostosowane do układów sterowań spotykanych w dużych maszynowniach.