DSC-1180E

DSC-1180E BACnet Building Automation System Controller

DSC-1180E to w pełni programowalny, zgodny ze standardem BACnet™ sterownik automatyki budynkowej. Do komunikacji wykorzystuje zarówno interfejs Ethernet 10-BaseT, (używając protokołu BACnet IP oraz Ethernet BACnet), jak i interfejs magistrali RS-485 z protokołem BACnet MS/TP. Sterownik DSC-1180E dysponuje dodatkową magistralą RS-485 z protokołem BACnet MS/TP umożliwiającą podłączenie do sieci automatyki innych specjalizowanych sterowników. Magistrala ta może zostać skonfigurowana do współpracy ze specjalizowanymi urządzeniami typu Delta BACstat jak też całą gamą urządzeń Delta LINKnet I/O. Sterownik ten zaprojektowany został do zastosowań wymagających monitorowania, logowania i alarmowania na bazie odczytywanych wartości. 

Sterownik DSC-1180E umożliwia sterowanie takimi obiektami jak centrale klimatyzacyjne, bojlery, wieże chłodnicze oraz inne urządzenia wymagające zaawansowanych algorytmów sterowania. Dzięki możliwości programowania przy użyciu języka GCL+ możliwe jest zastosowanie sterownika do wielu niestandardowych rozwiązań.

Właściwości
·  Oprogramowanie zgodne ze specyfikacją BACnet
·  Komunikacja poprzez protokół BACnet IP, BACnet Ethernet
·  Port szeregowy do współpracy z modemem

·  Wydajny kondensator zapewnia podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i pamięci
·  Zwarta budowa
·  Możliwość podłączenia do 12 urządzeń typu BACstat
·  Możliwość podłączenia do 2 urządzeń typu DFM
·  Wyjście zasilające dla każdego wyjścia analogowego
·  Programowanie w języku GCL+
·  Możliwość kopiowania bazy programów i danych poprzez sieć
·  Oprogramowanie sterownika zapisywane jest w pamięci typu flash (z możliwością zapisu/odczytu poprzez sieć)
·  Łatwość adresowania dzięki usłudze dziedziczenia adresów DNA
·  Port serwisowy

Profil urządzenia BACnet
B-BC – BACnet Building Controller
Wejścia
11 wejść uniwersalnych
Przetwornik 10-bitowy,
Obsługa 0-5 V, 0-10 V, 10 K, 4-20 mA
Wyjścia

8 wyjść analogowych (0-10 V) programowo konfigurowalne jako binarne lub analogowe
Sygnalizacja stanu wyjścia diodą LED
Technologia
Procesor 32-bitowy
2MB (16 Mb) pamięci Flash
319 KB SRAM
Zegar czasu rzeczywistego
Awaryjne (72-h) podtrzymanie kondensatorowe pamięci SRAM oraz zegara
Typ urządzenia
Konfigurowalny jako sterownik strefowy, systemowy lub sieciowy
Adresowanie
Sprzętowe poprzez mikroprzełączniki

Tags:
Categories:
  • Ethernet System Controllers (DSC-E)