DSC-1146E

DSC-1146E BACnet Building System Controller - Delta Controls Product

DSC-1146E to w pełni programowalny, zgodny ze standardem BACnet™ sterownik automatyki budynkowej. Do komunikacji wykorzystuje zarówno interfejs Ethernet 10-BaseT, (używając protokołu BACnet IP oraz Ethernet BACnet), jak i interfejs magistrali RS-485 z protokołem BACnet MS/TP. Sterownik DSC-1146E dysponuje dodatkową magistralą RS-485 z protokołem BACnet MS/ TP umożliwiającą podłączenie do sieci automatyki innych specjalizowanych sterowników. Magistrala ta może zostać skonfigurowana do współpracy ze specjalizowanymi urządzeniami typu Delta BACstat jak też całą gamą urządzeń Delta LINKnet I/O. Sterownik ten zaprojektowany został do zastosowań wymagających monitorowania, logowania i alarmowania na bazie odczytywanych wartości.

Sterownik DSC-1146E umożliwia sterowanie takimi obiektami jak centrale klimatyzacyjne, bojlery, wieże chłodnicze oraz inne urządzenia wymagające zaawansowanych algorytmów sterowania. Dzięki możliwości programowania przy użyciu języka GCL+ możliwe jest zastosowanie sterownika do wielu niestandardowych rozwiązań.

Właściwości
·  Oprogramowanie zgodne ze specyfikacją BACnet
·  Komunikacja poprzez protokół BACnet IP, BACnet Ethernet
·  Port szeregowy do współpracy z modemem

·  Wydajny kondensator zapewnia podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i pamięci
·  Zwarta budowa
·  Możliwość podłączenia do 12 urządzeń typu BACstat
·  Możliwość podłączenia do 2 urządzeń typu DFM
·  Wyjście zasilające dla każdego wyjścia analogowego
·  Programowanie w języku GCL+
·  Możliwość kopiowania bazy programów i danych poprzez sieć
·  Oprogramowanie sterownika zapisywane jest w pamięci typu flash (z możliwością zapisu/odczytu poprzez sieć)
·  Łatwość adresowania dzięki usłudze dziedziczenia adresów DNA
·  Port serwisowy

Profil urządzenia BACnet
B-BC – BACnet Building Controller
Wejścia
11 wejść uniwersalnych
Przetwornik 10-bitowy,
Obsługa 0-5 V, 0-10 V, 10 K, 4-20 mA
Wyjścia
6 wyjść binarnych (triakowych)

4 wyjścia analogowe (0-10 V) programowo konfigurowalne jako binarne lub analogowe
Możliwość wyboru pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym zasilaniem wyjść binarnych
Sygnalizacja stanu wyjścia diodą LED 
Technologia
Procesor 32-bitowy
2 MB (16 Mb) pamięci Flash
319 KB SRAM
Zegar czasu rzeczywistego
Awaryjne (72 h) podtrzymanie kondensatorowe pamięci SRAM oraz zegara
Typ urządzenia 
Konfigurowalny jako sterownik strefowy, systemowy lub sieciowy
Adresowanie
Sprzętowe poprzez mikroprzełączniki lub programowe

Tags:
Categories:
  • Ethernet System Controllers (DSC-E)