Rodzaje szkoleń Delta Controls

Kalendarz szkoleń na rok 2017

Formularz zgloszeniowy na szkolenia


INSTALATOR DELTA CONTROLS.

2 dni - pełne szkolenie zakończone certyfikatem

1 dzień - szkolenie podstawowe (bez certyfikatu)

Szkolenie Instalator Delta Controls dedykowane jest dla instalatorów systemów automatyki budynkowej. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia niezbędne do prawidłowej instalacji sterowników, czujników, zaworów i innych elementów systemu. Szczególny nacisk kładzie na poprawne podłączenie elementów peryferyjnych ze sterownikami, eliminacje możliwych pomyłek instalacyjnych oraz weryfikacje poprawności odczytów. Celem szkolenia jest wykształcenie kadr wykonujących wstępny rozruch instalacji a co za tym idzie odpowiednie przygotowanie systemu do procesu programowania i rozruchu końcowego wykonywanego przez automatyków. 

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie
Wymagania: Brak

Karta informacyjna szkolenia - Agenda

P1 - Podstawowe enteliWEB – Architektura i Konfiguracja (4 dni)

Szkolenie obejmuje swym zakresem zagadnienia z dziedziny architektury systemu, sposobów adresowania sieci, konfiguracji wejść/wyjść. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z oprogramowaniem do konfiguracji, programowania i wizualizacji systemu.

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Podstawy zagadnień elektrotechniki

Karta informacyjna szkolenia - Agenda

P2 - Zaawansowane enteliWEB, HVAC – Programowanie GCL+ (4 dni)

Szkolenie omawia sposób tworzenia algorytmów sterujących w języku GCL+ dla centrali wentylacyjnej i klimakonwektora w oparciu o sterowniki Delta Controls i oprogramowanie enteliWEB. 

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1

Karta informacyjna szkolenia - Agenda

P2 - Zaawansowane enteliWEB, SECURITY – Kontrola Dostępu (3 dni)

Kontrola dostępu, SWiN, CCTV. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na zagadnienia konfiguracji i programowania sterowników do zastosowań kontroli dostępu.

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1

Karta informacyjna szkolenia - Agenda

Wizualizacja enteliVIZ (3 dni)

Szkolenie adresowane jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką projektowania, budowania i implementacji paneli graficznych w systemach BMS. 

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1


Zarządzanie energią w enteliWEB (1 dzień)

Szkolenie omawia sposoby analizy i zarządzania zużyciem energii w budynkach z wykorzystaniem funkcjonalności programu enteliWEB, Kaizen Energy. 

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1


HVAC - Technologia (1 dzień)

Szkolenie adresowane do osób chcących zapoznać się z podstawami technologii HVAC.

Lokalizacja: Centrum szkoleniowe w Krakowie lub biuro w Warszawie
Wymagania: Brak