Rodzaje szkoleń Delta Controls

KALENDARZ SZKOLEŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA

MAPA SZKOLEŃ

Wypełniony formularz zgłoszeń należy przesłać na adres szkolenia@deltacontrols.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę szkolenia


 Instalator Delta Controls 


2-dniowe: pełne szkolenie zakończone certyfikatem

1-dniowe: szkolenie podstawowe (bez certyfikatu)


Szkolenie Instalator Delta Controls dedykowane jest dla instalatorów systemów automatyki budynkowej. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia niezbędne przy prawidłowej instalacji sterowników, czujników, zaworów i innych elementów systemu. Szczególny nacisk kładzie się na poprawne podłączenie elementów peryferyjnych ze sterownikami, eliminacje możliwych pomyłek instalacyjnych oraz weryfikacje poprawności odczytów. Celem szkolenia jest wykształcenie kadr wykonujących wstępny rozruch instalacji, a co za tym idzie odpowiednie przygotowanie systemu do procesu programowania i rozruchu końcowego wykonywanego przez automatyków.
 

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie
Wymagania: Podstawy zagadnień elektrotechniki


P1 Podstawowe (4 dniowe)

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które rozpoczynają pracę z systemem Delta Controls. Obejmuje ono zagadnienia związane z architekturą systemu, zasadami podłączania i adresowania sterowników w sieci BACnet oraz konfiguracją wejść/wyjść. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w zakresie typów sterowników stosowanych w systemie automatyki budynkowej Delta Controls. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają również zakres podstawowych umiejętności koniecznych przy instalacji, konfiguracji oraz użytkowaniu oprogramowania enteliWEB zarówno jako automatyk/programista, jak i obsługa budynku.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Podstawy zagadnień elektrotechniki


P3 Zarządzanie energią (1-dniowe)

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zainteresowane są analityką zużycia energii w odniesieniu do systemów BMS. Uczestniczy szkolenia zapoznają się z możliwościami, zasadami konfiguracji oraz funkcjami modułu Zarządzanie Energią będącego komponentem oprogramowania enteliWEB. Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy są w stanie dokonywać analiz, tworzyć szczegółowe raporty oraz zarządzać zużyciem energii w budynkach z zainstalowanym systemem Delta Controls.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1 Podstawowe oraz dowolne szkolenie na poziomie P2 (zalecane)


P3 Wizualizacja enteliVIZ (3-dniowe)

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które praktycznie zajmują się tematyką projektowania, budowania i implementacji paneli graficznych w systemach BMS. Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy są w stanie tworzyć zaawansowane wizualizacje w środowisku enteliVIZ, które można wykorzystać na stacjach operatorskich oraz na ekranach typu public dashboard.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1 Podstawowe oraz dowolne szkolenie na poziomie P2 (zalecane)


 

P4 Administrator sieci Delta Controls (2-dniowe)

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci BACnet stosowanych w systemie Delta Controls. Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy są w stanie konfigurować, zarządzać i diagnozować sieci BACnet takie jak: MS/TP, UDP/IP czy Ethernet. Oprócz tego poruszane są też zagadnienia dotyczące prawidłowej konfiguracji połączeń zdalnych (mechanizm BBMD). Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z metodami diagnozowania sieci Modbus oraz M-Bus w kontekście rozwiązań (integracja) Delta Controls.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1 Podstawowe oraz dowolne szkolenie na poziomie P2 (zalecane)


HVAC Technologia (1-dniowe)

Szkolenie adresowane do osób chcących zapoznać się z podstawami technologii HVAC. Szkolenie to stanowi opcjonalny (wstępny) moduł dla szkolenia P2 HVAC.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Brak


P2 HVAC (4-dniowe)

Szkolenie jest rozwinięciem szkolenia P1 Podstawowe. Dedykowane jest ono dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pisania programów w języku GCL+. W trakcie szkolenia omawiane są sposoby tworzenia algorytmów sterujących w tym języku dla centrali wentylacyjnej, wykorzystując sterowniki Delta Controls oraz oprogramowanie enteliWEB. Szczególny nacisk kładzie się na naukę praktycznego wykorzystania języka GCL+ w celu tworzenia różnych programów realizujących określone zadania. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe typy oraz rodzaje wymiany danych stosowane w protokole BACnet, a także zaawansowane możliwości oprogramowania enteliWEB.

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1 Podstawowe


P2 Security (4-dniowe)

Szkolenie jest rozwinięciem szkolenia P1 Podstawowe. Jest to szkolenie z zakresu kontroli dostępu, SWiN oraz CCTV. Ponadto omawiane są podstawy języka GCL+ pod kątem jego wykorzystania w systemie kontroli dostępu Delta Controls. W trakcie szkolenia kładzie się szczególny nacisk na zagadnienia związane z konfiguracją i programowaniem sterowników Delta Controls do zastosowań kontroli dostępu. Poruszane są zagadnienia dotyczące archiwizacji zdarzeń, tworzenia raportów z kontroli dostępu oraz prawidłowej eksploatacji systemu. Dodatkowo uczestnicy poznają podstawowe typy oraz rodzaje wymiany danych stosowane w protokole BACnet, a także zaawansowane możliwości oprogramowania enteliWEB. 

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe w Krakowie lub w Warszawie
Wymagania: Ukończone szkolenie P1 Podstawowe