Link do strony PAS 
Partner Application Services (PAS)

Partner Application Services jest strategiczną inicjatywą w grupie Delta Controls. Naszym zadaniem, jest czynne wspieranie naszych Partnerów na dynamicznie rozwijającym się rynku nowoczesnych technologii. Nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów stanowią wyróżnik PAS-u. Nasza pasja to realizowanie nawet najtrudniejszych pomysłów naszych Partnerów.