Praca w DC

Staramy się nieustannie rozwijać, poszerzać nasze grono i inwestować w przyszłość naszych pracowników. Wysoko cenimy umiejętności i doświadczenie w dziedzinie automatyki budynkowej. Jeśli jesteś jedną z utalentowanych osób na tym polu nie wahaj się przesłać nam swojego CV.

Prosimy o zamieszczenie w swoim CV zgodny o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Delta Controls Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 245, 30-218 Kraków, KRS  0000018208, NIP: 628-199-52-35, REGON 356267374”. 

 

Administrator danych osobowych, którym jest  Delta Controls Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 245, 30-218 Kraków, KRS  0000018208, NIP: 628-199-52-35, REGON 356267374,informuje, że podane w przesyłanym CV dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w przyszłych procesach rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Career Opportunities at Delta Controls