Biuro w Krakowie
Delta Controls Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 245
30-218 Kraków
tel. +48 126260220
fax. +48 126260221
e-mail: biuro@deltacontrols.pl
NIP: 628-19-95-235

Biuro w Warszawie
Delta Controls Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
Natpoll Business Center
02-796 Warszawa
tel. +48 224878486
e-mail: biurow@deltacontrols.pl

Administrator danych osobowych, którym jest Delta Controls Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 245, 30-218 Kraków, KRS  0000018208, NIP: 628-199-52-35, REGON 356267374, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.