BACNet

Dawniej właściciele budynków chcąc unowocześnić lub rozszerzyć swój system automatyki byli zmuszeni do korzystania z produktów jednego dostawcy, który był twórcą protokołu wykorzystanego w systemie. W Delta wydawało się nam to nie w porządku. Wolimy, by nasi klienci zostawali z nami, dlatego, że nasze produkty się sprawdzają, a nie, dlatego, że nie mogą skorzystać z innych ofert.

  • BACnet pozwala na współpracę HVAC, oświetlenia, systemów bezpieczeństwa, kontroli dostępu, ochrony, zasilania, oświetlenia i wszelkich innych urządzeń wymagających kontroli
  • BACnet pozwala zarządcom i właścicielom budynków na maksimum elastyczności i oszczędności przez połączenie produktów kontroli w jeden, spójny system.
  • Protkół BACnet powstał z inicjatywy samych użytkowników, rozwijał się docelowo, jako wspólny standard, korzystając ze wszelkich analiz i wsparcia; dzisiaj już, jako standard międzynarodowy, nie może zostać zmodyfikowany bez publicznej oceny i komentarzy tych zmian – zapewniając tym samym stabilność i praktyczność jego użycia
  • BACnet jest obecnie uważany za wiodący, międzynarodowy protokół zdobywając certyfikaty na całym świecie, między innymi europejski CEN, czy standard ISO (ISO 16484-5).

System automatyki budynkowej Delta zawiera w sobie HVAC, kontrolę dostępu czy kontrolę oświetlenia. To pierwszy na świecie w pełni zintegrowany system BACnet, zapewniający pełną współpracę i komunikację internetową. Najpełniej w branży wykorzystujemy protokół BACnet, to jest we wszystkich produktach i na wszystkich poziomach systemu.

Delta Controls nadal odgrywa dużą rolę nad rozwojem protokołu BACnet, by móc sprostać potrzebom przyszłości. Z Carlem Neilsonem, jednym z najbardziej doświadczonych starszych konstruktorów w Delta, zasiadającym przez następne 5 lat w komitecie pracującym nad protokołem BACnet, jesteśmy zmotywowani w dalszym ciągu utrzymywać pozycję lidera w naszej branży. 

BACnet Building Automation System